Фахові публікації

Дата Назва
…………………………………………. Наркологія …………………………………………………….
2007Жогно Ю. П. Социально-культурные особенности мотивации употребления при опийной наркомании // Ю. П. Жогно / [Збірник наукових праць] / Науковий вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. – № 3-4. – 2007. – С. 212-218.
2007Жогно Ю. П. Опыт психометрического исследования аутоагрессии в структуре мотивации употребления опиатов / Ю. П. Жогно // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. – ОГМУ. – 2007. – №1. – С. 94-98.
2008Аймедов К. В. Клинико-психологические аспекты коморбидных расстройств аддиктивного спектра / К. В. Аймедов, Ю. П.Жогно // Таврический журнал психиатрии. – 2008. – V.12, № 1 (42). – С. 4-8.
2010Предиктори нонкомплаєнсу терапевтичної співпраці в осіб, схильних до азартних ігор, на етапі реабілітації із використанням сучасних Інтернет­-технологій / К. В. Аймедов, Ю. П.Жогно, Ю.В.Довгій // Ежеквартальный научный медицинский журнал “Медицинская психология”. – 2010. – № 3. – С. 14-18.
…………………………….. Синдром емоційного вигоряння ………………………………………
2009Жогно, Ю. П. Психологічні особливості емоційного вигорання педагогів [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Юрій Петрович Жогно; наук. кер. І. Г. Головська; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 249 с.
2009Авторське свідоцтво. Опитувальник діагностики показників переживання критичної ситуації / Ю. П. Жогно. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №28981 від 29.05.2009 р.
2009Жогно Ю.П. Психологічні особливості емоційного вигорання педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Вікова та педагогічна психологія» / Ю.П. Жогно. − Одеса, 2009 − 23 с.
2010Чебикіна Т.М, Жогно Ю.П. Чинники специфіки праці у ґенезі емоційного вигорання педагога
…………………………….. Паліативна і хоспісна допомога …………………………………………….
2013Взаємодія соціальної та медичної ланок паліативної і хоспісної допомоги інвалідам та невиліковно хворим К.В. Аймедов, Ю.П. Жогно, В.В, Сторож / Таврический журнал психиатрии. – 17 (1 (62)), С.102–107
2015Жогно Ю.П. Структура та особливості психологічного компоненту паліативної допомоги / Ю. П. Жогно // Реабілітація та паліативна медицина. – 2015. – № 2. – С. 43-48