Програма підготовки паліативних параюристів, 2018-2020

В рамках проекту ГО “Елеос” “Pall-paralegal” за підтримки МЗС Королівства Нідерланди, запроваджується Програма підготовки параюристів у сфері паліативної допомоги за наступною схемою – технічною специфікацією:

Назва модулю Тривалість заходів модулю, академічних годин
вхідний контроль знань аудиторна робота самостійна робота, ак.г./тижнів ПС, ак.г./місяців разом 
1. Адвокація та лідерство у сфері дотримання прав людини паліативних хворих 2 14 10/1 6/3 32
2. Права людини, правове та соціальне забезпечення паліативних хворих 2 14 20/2 20/5 56
3. Відновне правосуддя у сфері дотримання прав і свобід паліативних хворих 2 14 10/1 6/3 32
Разом, ак. г. / тижнів ДН / місяців ПС 6 42 40/4 32/11 120/4/11
академічних годин 120
кредити ECTS 4
розподіл навчального часу, % аудиторний – 35 дистанційний – 65

Примітки:

 1. * посттренінговий супровід (ПС) – онлайн-консультування та/або вебінари автора модулю тривалістю 1 ак.г. з частотою близько 2 раз/місяць протягом 2019 року; допускається використання офлайн відео-матеріалів у якості методичних рекомендацій;
 2. ак.г. – академічна година, дорівнює 45 хвилинам;
 3. тематику Модулів №1, 2, 3 наведено у Додатках №1, 2, 3, відповідно;
 4. вхідний контроль компетентності учасників Програми навчання – обов’язкова вхідна онлайн-діагностика рівня відповідних знань та навичок до початку навчання;
 5. аудиторна робота – 1-й та останній дні модулю в режимі аудиторних занять, в тому числі, сертифікація та вихідна діагностика якості отриманих знань та рівня засвоєних навичок;
 6. самостійна робота – завдання для учасників у часі дистанційного навчання (ДН) модулю з самостійного:
  • засвоєння певної теоретичної інформації з підготовлених джерел,
  • виконання письмових практичних завдань – курсових робіт, тестів знань, анкет тощо
  • , – зазвичай обсяг подібних дистанційних завдань не перевищує 2 ак.г./добу;
 7. цільова аудиторія учасників “Програми…” – це громадські активісти, члени родин паліативних хворих, в тому числі, власне паліативні хворі, які є впевненими користувачами персональних комп’ютерів, що мають доступ до швидкісного інтернету.
Модуль №1
Адвокація та лідерство у сфері дотримання прав людини паліативних хворих*
 • Філософія паліативної допомоги (групова дискусія, міні-лекція)
 • Основні права та свободи людини (основні поняття та відомості)
 • Адвокація прав і свобод людини паліативних хворих (групова дискусія, міні-лекція)
 • Правові основи адвокації в сфері ПД
 • Теорія і практика адвокації
 • Форма підсумкового модульного контролю: проект адвокаційної кампанії на матеріалі справи із захисту прав паліативного хворого, який мешкає у районі проживання курсанта (обсяг: 5000 знаків / 3 арк. А4).

Модуль №2.
Права людини, правове та соціальне забезпечення паліативних хворих
 • Основні права та свободи людини (міні-лекція)
 • Дискримінація паліативних хворих та її усунення (міні-лекція)
 • Законодавчі засади соціального забезпечення (інфо-матеріали)
 • Практичне застосування нормативної бази у практиці соціального забезпечення паліативних хворих на регіональному рівні (рольові ігри, робота в трійках схеми/алгоритми, інфо-матеріали, успішні кейси)
 • Форма підсумкового модульного контролю: проект адвокаційної кампанії на матеріалі справи із захисту прав паліативного хворого, який мешкає у районі проживання курсанта (обсяг: 5000 знаків / 4 арк. А4).
 1.  
Модуль №3.
Відновне правосуддя у сфері дотримання прав і свобід паліативних хворих
 • процедура та техніки медіації (рольові ігри, робота в трійках, інфо-матеріали)
 • основи переговорного процесу та діалогу (групова дискусія, інфо-матеріали)
 • практичне застосування відновного правосуддя на регіональному та місцевому рівнях (рольові ігри, робота в трійках, інфо-матеріали)
 • Форма підсумкового модульного контролю: сертифікаційна сесія.
Результати Програми підготовки паліативних параюристів

Нижче наведено основні характеристики нашої активності у Програмі, а саме: кількість підготвлених параюристів, їхній квалфікаційний рівень та розподіл фахівців у структурі обласного осередку правозахисту.

Динаміка кількості учасників проекту по його локаціях
Підготовлені параюристи в локаціях проекту станом на 25.02.2019 року

Станом на 25.02.2019 року.

16.04.2019 року початок 3-го Модулю Програми, який триватиме до 30 квітня та призначений для підвищення кваліфікації працівників всіх чотирьох територіальних відділень Одеського обласного осередку правозахисту.

14.05.2019 відбудеться сертифікаційна сесія Програми, де кожен її учасник, відповідно до свого академічного рейтингу, отримує відповідний сертифікат певного кваліфікаційного рівня (або свідоцтво про участь у Програмі).

Від 13 лютого до 15 квітня (61 день або 2 місяці і 2 дні) триватиме міжмодульний період –  перепочинок для учасників Програми, коли кожен може надолужити власну академічну заборгованість.

ЗАВДАННЯ НА МІЖМОДУЛЬНИЙ ПЕРІОД: ліквідувати пропуски та академічну заборгованість, що дозволить учасникам підвищити свій навчальний рейтинг!

По-перше, до 20.03.2019 року всі богри за дистанційними, самостійними роботами Модулів 1 та 2 мають бути погашені наступним чином:

 1. щоби погасити борг за показником “активність”, треба оформити:
  1. ЗПІ – 0,2 бали;
  2. ЗГ – 0,3 бали;
  3. ЗКП – 1,0 бал;
  4. або провести адвокаційну кампанію з застосуванням пікету, флешмобу, петиції, конференції, інтерв’ю для ЗМІ тощо – 1,0 бал;
 2. щоби погасити борг за показником “присутність”, треба розпочати новий кейс, тобто розробити та провести адвокаційну кампанію для клієнта) – 0,1 бала.

По-друге, треба фіналізувати ваш кейс, де описати остаточні результати адвокаційної кампанії із захисту прав людини Вашого клієнта, яка тривала протягом 2-х модулів Програми (покрокову інструкцію див. тут). Ця робота також буде оцінена.

09 квітня, ми підсумуємо результати міжмодульного періоду та презентуємо оновлений навчальний рейтинг.

Більше про проект ГО Елеос “Pall-paralegal” за підтримки МЗС Королевства Нідерландів, 2018-2020