Curriculum vitae

Я народився в Одесі в серпні 1966 року в родині інженера-механіка та медичної сестри, і перші свої півтора роки прожив на Бугаївці, на вул. Іспанській.

Освіта
 • Середня школа № 64 м. Одеси (нині – гімназія №5), 1983 рік закінчення.
 • Одеський політехнічний інститут, (нині – політехнічний університет), диплом ТВ №823600, 1990 рік за
  кінчення, спеціальність – конструктор-технолог радіоелектронної апаратури. 
 • Дисертацію (диплом кандидата наук ДК №058162, спеціальність – 19.00.07: Педагогічна і вікова психологія, автореферат) успішно захистив 10 грудня 2009 року в Спеціалізованій вченій раді Д 41.053.03 ПНПУ ім. К. Д. Ушинського (голова ради – д. психол. н., проф. Саннікова О. П.), науковий керівник дисертаційного дослідження – к. психол. н., доцент кафедри теорії і практики практичної психології ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, Головська І. Г.
 • Участь в Програмі підготовки фахівців в області гештальт-терапії Московського Гештальт-інституту: базовий курс “Теорія і практика гештальт-терапії”, 2 ступені, “Основи гештальт-терапії” та “Теорія і практика гештальт-терапії “(тренери: О.Моховиков та А.Повереннова), спеціальність – гештальт-терапія, 2004-2009 р.р. в Одесі.
 • Спеціалізація “Робота з психологічною травмою”, ведуча – к. психол. н., О. С. Мазур, 2007-2008 р.р. в Одесі.
 • Курс перепідготовки за програмою док. психол. наук, професора А. К. Дусавіцкого: “Розвивальне навчання”, 2007 р в Харкові.
 • Курс шкільної медіації в рамках спільного українсько-австрійського проекту “Управління конфліктними ситуаціями в школі”, 2009-2010 р.р.
 • Програма підготовки фахівців в області когнітивно-поведінкової психотерапії Москвського інституту психотерапії та клінічної психології, Сертифікат № 1 678, ведучий: к. мед. наук, член Британського Товариства Когнітивних і Поведінкових Психотерапевтів, С.В.Харитонов; 2010-2011 р.р. в Києві.
 • Курси Підвищення кваліфікації за Категорією “Викладач-тьютор дістанційного навчання закладів післядипломної педагогічної освіти”, Свідоцтво про Підвищення кваліфікації №12СПК 774735, у НАПН України ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, 2011 рік у м. Київ. Випускна робота на тему: “Психологічні аспекти мотивації в очно-дістанційному навчанні”, наук. керівник – Ляхоцький Лариса Леонідівна, к. пед. наук, доцент кафедри дістанційного навчання ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”.
 • Програма підготовки фахівців в області когнітивно-поведінкової психотерапії Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії (м. Львів) та Oxford Cognitive Therapy Centre (м. Оксфорд), спеціальність: когнітивно-поведінкова терапія, 2011-2014 р.р. у Львові.

 

Професійний маршрут
 • 1985-1987 р.р. – Служба в Радянській Армії: ракетні війська стратегічного призначення, 144-й окремий полк зв’язку, ракетний полігон “Капустін Яр”, спеціальність – телефоніст ЗАС-апаратури зв’язку, військове звання – єфрейтор.
 • 1990-2003 р.р. робота на різних підприємствах м. Одеси (електромонтажник, телефоніст, головний інженер та ін.).
 • З 2005 року – клінічний психолог в медичних центрах м. Одеси:
  • ГРОСТ – 20 січень 2005 – червень 2006 року,
  • Імуніт – червень 2006 р – жовтень 2008 р.,
  • Благо, Доктор Благо і ДОКТОР БЛАГО ПЛЮС – жовтень 2008 року – березень 2013 р.
 • 2006-2007 р.р. – практичний психолог в ЗОШ №8 м. Одеси.
 • січень 2008 – груд. 2010 р.р. – викладач, в.о. доцента кафедри педагогіки і психології Одеського обласного інституту підвищення кваліфікації педагогів (зав. кафедрою – к. психол. наук, доцент Чебикіна Тамара Миколаївна).
 • квіт. 2012 року – вересень 2014 – асистент каф. соціальної допомоги, загальної та медичної психології Одеського національного медичного університету.
 • серп. 2012 року – листопад 2013 р.р. – Голова Громадської організації “Заради життя”.
 • листопад 2013 – по нині – Голова ГО “Елеос”.

 

Інтереси
 • Психотерапія (когнітивно-поведінкова та гештальт).
 • Психологічне та телефонне консультування.
 • drug counseling – консультування при хімічній та нехімічної залежності, а також, співзалежності.
 • Психодіагностика, математична обробка даних.
 • Медіація.

 

Публікації: