Про КПТ

Ефективність КПТ

Використання КПТ в наркології

 

КПТ у лікуванні шизофренії

Хоча фармакотерапія є лікарським лікуванням шизофренії, необхідна додаткова терапія, позаяк антипсихотичні препарати можуть бути недостатньо ефективними (Stahl, 1999), а нонкомплаєнс пацієнта є загальною проблемою (Ratakonda, Miller, Gorman, & Sharif, 1997). Бушар, Валлієр, Рой та Мазіаде (1996) розглянули 15 ранніх досліджень про когнітивні та поведінкові втручання при маренні та галюцинації. Встановлено, що КПТ призвело до значного зменшення цих симптомів. Ректор і Бек (2001) … прийшли до висновку, що регулярне лікування (фармакотерапія та лікування випадків) у поєднанні з КПТ  призвело до значного зменшення симптоматики, загальних, негативних та позитивних симптомів.

Пацієнти, які отримували лише повсякденний догляд, мали набагато менші результати. Альтернативні психосоціальні втручання – підтримуюча терапія або емоційна підтрика надають посередні результати.

Гулд, Муссер, Болтон, Майз і Гофф (2001), використовуючи результати семи контрольованих досліджень КПТ для шизофренії, провели метааналіз про вплив КПТ на психотичні симптоми. Втручання складалося з цілеспрямованих стратегій КПТ для модифікації спотворених переконань пацієнтів в складі марень та галюцинацій, для зменшення негативних наслідків цих симптомів для їх повсякденного функціонування. Вони виявили значний ефект зменшення психотичних симптомів після лікування (5 досліджень з 7). Решта два дослідження виявили незначне зниження психотичних симптомів.

Ректор і Бек (2001) встановили зменшення частоти симптомів та страждань, пов’язаних з маренням та галюцинаціями у довгостроковій катамнестичній перспективі (5 досліджень). Аналогічним чином були знайдені великі розміри ефектів для зміни величини негативних симптомів при 9-місячному спостереженні в трьох дослідженнях.

Величина ефекту при застосуванні КПТ залишалася великою у катамнестичному спостереженні Гулда та ін. (2001): довгострокові результати, досягнуті пацієнтами, які отримували КПТ, підтримувалися та навіть збільшувались.

Джерело: Andrew C. Butler, Jason E. Chapman, Evan M. Forman, Aaron T. Beck. The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses / Clinical Psychology Review.- 26 (2006), p. 26